अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अकोला - पद भरती 2013

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 24-Oct-2013 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

Final Selection List - Javan & Driver

Provisional Selection List - Javan

Provisional Selection List - Driver

लेखी परीक्षा दि. ०८/१२/२०१३- उमेदवारांसाठी महत्वाच्या सूचना

जवान नि वाहनचालक जागेत वाढ झाले बाबत

जवान आणि जवान नि वाहन चालक- लेखी परीक्षेकरिता पात्र उमेदवारांची अंतिम सुधारित यादी

शुद्धिपत्रक

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, अकोला - रिक्त पदे भरती बाबत जाहिरात 10-Oct-2013 View Details

2

परीक्षा शुल्क बँक चलन

10-Oct-2013


4

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

10-Oct-2013

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 जवान जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.
2 जवान-नि-वाहनचालक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे.

कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers, however we strongly recommend using Internet Explorer. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@seakola.applyjobz.com with details.